Интегрисани систем управљања

НАФТАГАС-Нафтни сервиси д.о.о. поседују систем управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001, система управљања животном средином у складу са стандардом ISO 14001 и система управљања безбедношћу и здрављем на раду у складу са стандардом OHSAS 18001 сертификатом:

  • YUQS друштво за сертификацију и надзор система квалитета Србије
  • ​IQNet међународно удружење цертификационих тела

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА

НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад

ИЗЈАВА

Делатност друштва НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад обухвата пружање услуга у погледу истраживања, испитивања, производног опремања и производње нафте, гаса и геотермалне енергије.

Пословне активности и развој друштва НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад заснивају се на одржавању и сталном унапређивању успостављеног система управљања, у складу са стандардима SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005 и SRPS OHSAS 18001:2008. У имплементацији дефинисане Политике, управљање је оријентисано на процесни приступ управљању, на управљање засновано на циљевима и на управљање ризиком.

Стратешки циљ друштва НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад је да постане лидер у ширем региону и да буде препознатљиво име у области нафтних сервиса, по квалитету пружања услуга, испуњењу захтева својих корисника, неговању животне средине и бризи о здрављу и безбедности својих и запослених код других лица, који су, по различитом основу, ангажовани од стране друштва НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад.

Ова Политика се заснива на следећим принципима:

Изградња позиције на тржишту на темељима сталног унапређења квалитета постојећих услуга, развоја нових услуга из домена нафтних сервиса, успостављања и одржавања партнерских односа са купцима, поштеног и друштвено одговорног пословног управљања.

Професионални развој и изградња система мотивације запослених и примена постојећих знања и дугорочног искуства у циљу унапређења квалитета услуга друштва НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад.

Редовно одржавање алата у складу са Законом и прописима и упутствима произвођача опреме;

Набавка нове опреме, коју одликују побољшана енергетска ефикасност и боље перформансе у погледу утицаја на животну средину;

Идентификовање аспеката заштите животне средине, дефинисање општих и посебних циљева и спровођење програма њихове реализације;

Примена закона и прописа који се односе на пословање друштва НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад, заштиту животне средине, здравље и безбедност на раду, као и других, који се примењују у оквиру Компаније;

Процена и управљање ризицима по безбедност и здравље на раду, као и дефинисање циљева и програма за њихову реализацију;

Стално унапређење перформанси које се односе на здравље и безбедност на раду, кроз спровођење превентивних лекарских прегледа, обезбеђивање заштитне опреме и приручника за безбедан рад.

Стално унапређење перформанси које се односе на заштиту животне средине, кроз смањење емисије, управљање отпадом и опасним материјама, развој свести запослених и перманентно побољшавање ефикасности заштите животне средине;

Стално унапређење комуникације са свим заинтересованим странама;

Упознавање свих заинтересованих страна са политиком интегрисаног система управљања компаније НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад.

Нови Сад, фебруар 2013. године
Директор компаније НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад
Горан Стојковски

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду