Електрокаротажа мерења и напуцавање бушотина

Погон за каротажу бушотина

Има различита стандардна мерења електричног отпора, звука и радиоактивности, као и инструментацију Diplog (каротажа нагиба формације), Vertilog, и Sonnan (каротажа шума). Схватајући вредност прикупљених информација у односу на време потребно за увођење појединачних алатки, имамо могућности за истовремену каротажу, чиме се постиже брзо и ефикасно прикупљање огромне количине података. Захтев за детаљнијим подацима, посебно у истражним бушотинама где су информације о лежишту на минимуму, испунили смо набавком система за бочно језгровање.

Језгро – изведени подаци обједињени са каротажним информацијама представљају потпуни опис својстава лежишта.

Услуге зацевљених бушотина:

Као погон чија се репутација заснива на услугама опремања бушотине, одржавамо висок стандард у сталном развоју кумулативних пуњења и перфорирања пушком. Ове услуге опремања подразумевају перфорирање заштите колоне и кроз колону узлазних цеви. Још један пример посвећености да обезбедимо бољу и потпунију искоришћеност информација може се видети у нашим услугама процене заштитне колоне. Ове услуге откривају више од пуке чињенице да постоје оштећења у заштитној колони: њима се посебно утврђује да ли је недостатак унутрашњи или спољашњи и одређује се његова дубина и количина изгубљеног метала. Да би се попунио део зацевљеног канала бушотине, наш Погон нуди комплетну лепезу услуга производне каротаже не би ли се одредили такви кључни чиниоци као што је место продора флуида, садржај и брзина протока флуида…

Дубински алати

Наш Погон има широки спектар различитих алата. Већина њих је у добром стању и може се одмах користити. За сваки тип каротаже имамо резервне комплете алата, те се може рећи да смо спремни за све врсте мерења.

 • КАРОТАЖА НЕЗАЦЕВЉЕНИХ БУШОТИНА
 • КАРОТАЖА ЗАЦЕВЉЕНИХ БУШОТИНА
 • ПЛТ КАРОТАЖА
 • НАБУШАВАЊЕ
 • КАРОТАЖА БУШОТИНА С ВОДОМ

Консултантске услуге & клијенти:

Консултантске услуге у вези с каротажом бушотина у:

САД-у, Канади, Венецуели, УАЕ, Султанату Оман, Сирији, Јордану, Турској, Египту, Казахстану, Туркменистану, Азербејџану, Колумбији, Кини, Италији, Шпанији, Норвешкој, Аустрији, Ираку

Консултантске услуге у вези са одржавањем у:

САД-у, Канади, Венецуели, УАЕ, Султанату Оман, Сирији, Јордану, Турској, Египту, Казахстану, Туркменистану, Азербејџану, Колумбији, Кини, Италији, Шпанији, Норвешкој, Аустрији, Ираку

Компанија Наручилац

 • НИС – Нафтагас (Србија)
 • HOTWELL (Аустрија)
 • Компанија за бушотинске сервисе: (Aker Kvaerner Service-Норвешка, Marjan Oilfield Service-УАЕ, Gray Wireline Service-САД, Hotwell Canada-Канада, Prologs-Венецуела, Geotechnica International-УАЕ, Crosco-Хрватска)

Подаци о камиону & опреми за каротажу бушотина

WA опрема:

Камион: Western Atlas 5870 cof6x4
Мотор: Diesel Detroit 6v42 макс. снага 261 kw
Аутоматски мењач: Allison HT750DRD (i.h.t-486)
Хидраулична пумпа: Eaton бр 762-095
Хидраулични мотор: Eaton бр MF-7630-002
Бубањ Spicer: 1241c w/pto
Мењач Gearmatic: GT-355
Уже: 15/32”, максимална дужина 8000 м
Генератор: Onan 6.0 djb 6kw 120/240V

GO опрема:

Камион: IHC F5050 6X6.
Мотор: Dizel Dertroit 6V-53 210HP
Мењач: Fuller RT 613 (I.H.T422)
Хидраулична пумпа: DYNAPOWER
Хидраулични мотор: EATON бр MF-7630-002
Бубањ spicer: 2 бубња
Брзина бубња: 2 – 150 м/мин.
Уже: 7/32″ & 15/16″, МАКС. ДУЖИНА 6000 м по сваком ужету
Генератор: Onan 6.0 DJB 6KW 120/240V 60Hz

Систем скупљања података

WARRIOR 32 bit

 

Услуге каротаже незацевљених бушотина

Услуге:

 • 818 Индукцијска електрична каротажа (IEL-Induction Electrolog)
 • 1503 Двојна индукцијска каротажа са усмеравањем струје (DIFL-Dual Induction Focused Log)
 • 1229 Двојна бочна каротажа (DLL-Dual Laterolog)
 • 3104 Микрокаротажа (ML-Minilog)
 • 3104 Бочна микрокаротажа (MLL-Microlaterolog)
 • 1016 ДИПЛОГ-четворополужни са високом резолуциојом (DIPLOG)
 • 1609 Компензована звучна каротажа (BHC-Borehole Compensated Ac.)
 • 4203 Мерење пречника бушотине (Caliper Log)
 • 2435 Компензована неутронска каротажа (CNL-Compensated Neutron Log)
 • 2420 Компензована неутронска каротажа (CNL-Compensated Neutron Log)
 • 2423 Компенз. геотермална неутронска каротажа (Compen. Geothermal Neutron Log)
 • 2218 Компензована каротажа густине (CDL-Compensated Densilog)
 • 2227 Компензована каротажа густине (CDL-Compensated Densilog)
 • 1309 Гама каротажа (GR-Gamma Ray)

Каротажни камион:

 • International WA-2

Систем скупљања података:

 • CLS, Western Atlas САД
 • WARRIOR 32bit SDS САД
 • ALADIN, Antares Немачка

 

Услуге каротаже зацевљених бушотина

Услуге:

 • Каротажа цементне везе (CBL-Cement Bond Log)
 • Каротажа везе радијалног пораста (RIB-Radial Increment Bond Log)
 • Гама каротажа (GR-Gamma Ray)
 • Двојни детектор неутрона (DDN-Dual Detector Neutron)
 • Неутронска каротажа (NL-Neutron Log)

Инспекцијска каротажа заштитне колоне:

 • Вишекраки калипер (шестар) (MFC-Multifinger Caliper)
 • Слободна тачка (FP-Free Point)
 • Каротажа шљунчаног засипа (MPZ-Gravel pack log)

Опционо:

 • Вишекраки калипер (шестар) за снимање (MIT-Multifinger Imaging Caliper)
 • Mагнетнa дебљинa (MTT-Magnetic Thickness)
 • Магнетно каротажно мерење (MAG-Magnelog)
 • Каротажа шума (SL-Sonnan)
 • Импулсно неутронско мерење (PNN-Pulse Neutron Neutron)

Каротажни камион:

 • WA-4
 • GO

Систем скупљања података:

 • WARRIOR 32 bit. SDS САД

 

Опрема:

Одређивање пречника бушотине путем вишекраког калипера за снимање (Multifinger imaging caliper logging)

Инспекцијска каротажа заштитне колоне

 

Опрема

Услуге набушавања

Каротажни камион:

 • WA-4
 • GO

Систем скупљања података:

 • WARRIOR 32bit SDS САД​

Услуге набушавања ПЛТ – услуге производног каротажа

Каротажни камион:

 • WA-4

Систем скупљања података

 • WARRIOR 32bit SDS САД

Услуге:

 • Гама каротажа (GR-Gamma Ray)
 • T-Температура
 • Густина флуида (FD-Fluid Density)
 • Капацитет ретенције воде (Капацитет флуида) (WHUP)
 • Мерач протока са елипсом (SF-Spinner Flowmeter)
 • Мерач протока с латичастим захватом (BF-Basket Flowmeter)
 • Склопиви калипер (FC-Folder Caliper)
 • XYC-X Y калипер
Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду